நிச்சய Rs. 5 Cashback
-5-cashback-
எல்லாத்துகுமே ரூபாய். 5 நிச்சய Cashback வேணுமா? இந்த கூப்பனை பயன்படுத்துங்க...
recharge, phone recharge, phone bill payment
get5
Copy
  • Postpaid, prepaid க்கு மட்டுமே.
  • ஒரு பயனர், ஒரு நாளைக்கு, 10 முறை மட்டுமே இந்த கூப்பனை பயன்படுத்த முடியும்.
  • Cashback 24 மணி நேரத்தில், PayTM கணக்கிற்கு வந்துவிடும்.
  • குறைத்தது 50 அல்லது அதற்கு மேல் Recharge / Bill payment செய்ய வேண்டும்.
  • தினமும், முதல் 2 இலட்சம் பயனர்களுக்கு மட்டுமே இந்த Cashback.
  • பயனர் KYC உறுதிப்படுத்தியிருந்தால் தான், Cashback கிடைக்கும்.
1349
Loading...
Reached the end.